Nieuws

HomeNieuwsBlusmiddelen niet altijd gebruiksklaar!

Blusmiddelen niet altijd gebruiksklaar!

Jaarlijks doet VEBON onderzoek naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen. Hieruit blijkt dat net als voorgaande jaren 90% van de beginnende branden effectief worden geblust met een draagbare blusser en/of brandslanghaspel, maar dat ondernemers onvoldoende bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid voor invulling van brandveiligheidsmaatregelen.  

Uit het onderzoek blijkt dat 90% van beginnende branden effectief worden geblust met een draagbare blusser en/of brandslanghaspel. Een hoog rendement van de inzet van kleine blusmiddelen. Uit de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren blijken de uitkomsten op één lijn te liggen. Toch laat de aandacht voor zichtbaarheid, bereikbaarheid en onderhoud van kleine blusmiddelen nog altijd te wensen over. VEBON benadrukt dat voor het creëren van een brandveilig gebouw meer is vereist dan alleen de aanwezigheid van kleine blusmiddelen. Blusmiddelen moeten altijd gebruiksklaar zijn, een  brand komt immers altijd onverwacht. Door periodiek preventief onderhoud wordt voorkomen dat blusmiddelen niet functioneren op het moment dat het nodig is.

Eigen verantwoordelijkheid

Het overheidsbeleid richt zich op lastenverlichting en vermindering van regeldruk. De ondernemer c.q. gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een goede brandveiligheid in zijn gebouwen en deze eigen verantwoordelijkheid wordt door de overheid en brandweer ook meer en meer benadrukt. Schadebeperking en bedrijfscontinuïteit is een aangelegenheid van de ondernemer c.q. gebruiker.

Kleine brand, grote gevolgen

De gevolgen van een brand kunnen extreem zijn, ook een relatief kleine brand kan grote gevolgen hebben. De continuïteit van de organisatie kan ernstig in het geding komen. Om de bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen, is een structurele focus nodig die zowel preventief als offensief is. Het voorkomen van incidenten en proactief actie ondernemen op het gebied van veiligheid zorgt er voor dat de bedrijfscontinuïteit gehandhaafd blijft.

Brandregresregeling aangepast

Per 1 januari 2014 is de vernieuwde Brandregresregeling van kracht voor de zakelijke markt. Deze regeling houdt in dat verzekeraars (brand)schade volledig op de veroorzaker kunnen verhalen indien sprake is van onzorgvuldig handelen, bijvoorbeeld door gebruik van gebrekkig materiaal of achterstallig onderhoud. Doel van de regeling is bedrijven te stimuleren zorgvuldig te handelen en de brandpreventie goed op orde te hebben. Voor de ondernemer wordt het dus belangrijker aan te kunnen tonen dat aan voldoende maatregelen zijn genomen op het gebied van brandveiligheid. Het onderzoek maakt duidelijk dat het onderwerp brandveiligheid op nog meer aandacht moet kunnen rekenen. Het rendement van de inzet en doeltreffendheid van kleine blusmiddelen laat zien dat met  relatief eenvoudige middelen de meeste branden effectief kunnen worden bestreden.

Recent nieuws

Nieuwe website Meis Brandbeveiliging

15 juni - Met trots presenteren wij onze nieuwe website

Verwarring over gebruik begrip REOB

REOB is primair bedoeld voor gecertificeerde bedrijven. 

Homeride 2018 voor RMD kinderfonds

Ook in 2018 vind er weer een HomeRide plaats.

Wij bieden altijd de beste oplossing om uw veiligheid  te waarborgen.