FAQ

Veelgestelde vragen

Wat kan ik zelf doen aan het beheer van blusmiddelen en brandslanghaspels?

U kunt zelf uw blusmiddelen regelmatig (laten) nalopen. Controlepunten voor u of uw bedrijfshulpverleners zijn:

 • Hangen de blusmiddelen nog op de juiste plaats?
 • Zijn de blusmiddelen op tijd gecontroleerd en onderhouden?
 • Zit de borging/verzegeling nog op de blusmiddelen?
 • Zijn de gebruiksinstructies goed te lezen?
 • Zijn er zichtbare beschadigingen aan het blusmiddel (die kunnen er voor zorgen dat het blusmiddel niet of niet goed functioneert).

Misschien wel de belangrijkste punten zijn dat:

 • de plaats van de brandblussers en brandslanghaspels voor iedereen goed herkenbaar is;
 • de brandblussers/brandslanghaspels goed bereikbaar zijn;
 • uw medewerkers weten waar de brandblussers/brandslanghaspels hangen;
 • uw medewerkers weten hoe ze met een brandblusser en brandslanghaspel moeten omgaan

Waarom is onderhoud van blusmiddelen belangrijk?

Als u beschikt over een brandblusser, brandslanghaspel en/of een droge blusleiding dan is het belangrijk dat deze werken op het moment dat het nodig is: in geval van brand. Komt u  op dat moment tot de ontdekking dat een blusmiddel niet functioneert dan neemt de kans op een succesvolle bestrijding van de brand snel af. Sterker nog: de situatie kan door deze onaangename verrassing uit de hand lopen.

Uw blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan u hoopt dat u ze nooit nodig zult hebben. Maar in voorkomend geval moeten ze het zeker doen. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang.

Wat houdt het onderhoud van blusmiddelen in?

Tijdens het onderhoud worden diverse essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of preventief vervangen. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de onderhoudsinstructies van de fabrikant en volgens de Nederlandse normen die hiervoor zijn opgesteld: NEN 2559 (draagbare blustoestellen), NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen), NEN 671-3 (brandslanghaspels) en NEN 1594 (droge blusleidingen).

Hoe vaak moeten mijn draagbare blustoestellen worden onderhouden?

De wetgeving (artikel 6.31 lid 4 Bouwbesluit) schrijft voor dat ten minste eenmaal per twee jaar onderhoud aan draagbare en verrijdbare blustoestellen moet worden uitgevoerd.

U heeft een eigen keuze om onderhoud vaker te laten uitvoeren dan eenmaal per twee jaar. Dat hangt af van onder andere:

 • de conditie van de blustoestellen,
 • de voorschriften van de fabrikant,
 • diverse andere wetten,
 • afspraken met anderen zoals uw verzekeraar, of
 • de plaats van de blusmiddelen (bijvoorbeeld corrosieve atmosfeer, in openbaar toegankelijke ruimten met kans op vandalisme, of zeer regelmatige transporten van blustoestellen op mobiele karren).

Afhankelijk van deze omstandigheden kan het nodig zijn om vaker onderhoud te laten doen. 

Het onderhoudsbedrijf heeft de onderhoudssticker ingeknipt op 1 jaar. Betekent dit nu dat ik verplicht ben om over een jaar weer onderhoud te laten uitvoeren?

Nee. U bent wettelijk verplicht om draagbare en verrijdbare blusmiddelen ten minste eenmaal per twee jaar te laten onderhouden. U bent opdrachtgever voor het onderhoud, dus u bepaalt zelf wanneer u onderhoud laat uitvoeren.

Het onderhoudsbedrijf knipt in conform de norm (NEN 2559, NEN 2659, NEN 671-3 of NEN 1594); u bent als opdrachtgever vrij om met het onderhoudsbedrijf binnen de wettelijke termijn van twee jaar af te spreken wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd.

Er kunnen omstandigheden zijn waarin u afwijkt van tweejaarlijks onderhoud. Bijvoorbeeld als:

 • de fabrikant van het blusmiddel een andere frequentie voorschrijft
 • er een nadere frequentie is afgesproken met bijvoorbeeld uw verzekeraar
 • de blusmiddelen zich in ruimte bevinden met een corrosieve atmosfeer of waar kans op vandalisme bestaat, of
 • de conditie van de blusmiddelen zo slecht is dat onderhoud sneller nodig is.

Wie mag er onderhoud aan blusmiddelen uitvoeren?

Het Bouwbesluit bepaalt dat het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens NEN 2559 (draagbare blustoestellen), NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen) en NEN 1594 (droge blusleidingen). Er gelden geen wettelijke bepalingen voor degenen die het onderhoud uitvoeren. Er zijn bedrijven die dat kunnen doen, maar nog beter zijn de REOB onderhoudsbedrijven die daarvoor zijn gecertificeerd. Die beschikken aantoonbaar over deskundigen met een opleiding voor onderhoud aan blusmiddelen, het benodigde speciale gereedschap en zij weten hoe het onderhoud uitgevoerd moet worden. Gecertificeerd onderhoud geeft meer zekerheid.

Hoe vaak moeten mijn brandslanghaspels worden onderhouden?

De wetgeving (art 1.16 Bouwbesluit) geeft geen termijn maar een prestatie-eis. Een brandslanghaspel en de daarbij behorende pompinstallatie moeten op een adequate wijze worden gecontroleerd en onderhouden. Ook verzekeraars kunnen eisen stellen aan het onderhoud van brandslanghaspels. Let daarom altijd op de voorwaarden die in uw polis staan en denk aan uw zorgplicht.

Soms worden er tijdens het onderhoud ook reparaties verricht. Reparatie aan het blusmiddel betekent dat het blusmiddel in geval van brand mogelijk niet gebruikt had kunnen worden. Defecten moeten eigenlijk worden tegengegaan. Periodiek onderhoud voorkomt problemen. Gecertificeerd onderhoud geeft meer zekerheid.  

Waarom is de hoofdafsluiter van mijn brandslanghaspel verzegeld?

Het stilstaande water in brandslangen kan bij bepaalde temperaturen de legionellabacterie huisvesten. Om legionellabesmetting tegen te gaan, moeten de hoofdkranen van de brandslanghaspels zijn verzegeld. Deze verzegeling moet jaarlijks worden gecontroleerd (zie voor meer informatie het Waterwerkblad WB 4.5A; te vinden op www.infodwi.nl). Uw onderhoudsmonteur weet hoe hij hiermee bij het onderhoud aan de brandslanghaspels om moet gaan.

Waarom controle keerkleppen?

Verontreinigd water mag nooit terugstromen in het waterleidingnetwerk. Daarom is het wettelijk vastgelegd in de Waterleidingwet, dat er terugstroombeveiligingen (keerkleppen) zijn aangebracht bij brandslanghaspels die op het openbare waterleidingnet zijn aangesloten.

Bij een goede werking verhinderen keerkleppen het terugstromen van vervuild water in het leidingnet. Het is dus zaak dat ze goed blijven functioneren. Om dit zeker te stellen moet u de keerkleppen jaarlijks laten controleren. De waterleidingbedrijven checken meer en meer of u uw verantwoording hierin heeft genomen.

Hoe vaak moeten mijn droge blusleidingen worden onderhouden?

De wetgeving geeft een prestatie-eis en een testeis. De prestatie-eis (artikel 1.16 Bouwbesluit) is dat een droge blusleiding op een adequate wijze moet worden gecontroleerd en onderhouden. Dit betekent dat zo nodig ook reparaties moeten worden uitgevoerd. 

De test-eis (artikel 6.29 Bouwbesluit) is dat een droge blusleiding elke vijf jaar onder druk moet worden getest volgens NEN 1594.

Ook verzekeraars kunnen eisen stellen aan het onderhoud van droge blusleidingen. Let daarom altijd op de voorwaarden die in uw polis staan en denk aan uw zorgplicht.

Onderhoudsbedrijven maken gebruik van de naam en/of het merk REOB. maar zijn ze nu ook altijd gecertificeerd?

Een REOB diploma, of beter gezegd het Diploma Onderhoudsdeskundige Kleine Blusmiddelen, is niet hetzelfde als een REOB erkenning. Het diploma toont aan dat de houder van het diploma tijdens het examen (misschien lang geleden) in theorie en praktijk in staat bleek om goed onderhoud aan blusmiddelen uit te voeren. Bij een gecertificeerd (erkend) REOB onderhoudsbedrijf is echter sprake van een jaarlijkse controle door de certificatie-instelling waardoor er blijvend vertrouwen kan zijn dat de onderhoudsdeskundige het onderhoud volgens de voorschriften uitvoeren.

Het REOB-merk en woordmerk REOB zijn beschermd en mogen alleen door gecertificeerde onderhoudsbedrijven worden gebruikt. Een gecertificeerd onderhoudsbedrijf is terug te vinden op www.preventiecertificaat.nl. Staat het bedrijf niet op deze website? Meld dit dan bij het CCV: info(at)hetccv.nl. Het CCV kan dan nagaan of het REOB-merk en/of het woordmerk REOB rechtmatig gebruikt wordt.

Wat houdt certificatie van onderhoud in?

Onderhoud van veiligheidsproducten is een vak apart. Gecertificeerde REOB onderhoudsbedrijven hebben onderhoudsdeskundigen in dienst die gespecialiseerd zijn in onderhoud van blusmiddelen. Ze volgen hiertoe een speciale opleiding en moeten examen doen. Het gecertificeerde onderhoudsbedrijf moet verder zorgen voor goede procedures, instructies, apparatuur en materialen om de blusmiddelen te kunnen onderhouden. Gecertificeerde onderhoudsbedrijven worden op hun beurt jaarlijks gecontroleerd door zogeheten certificatie-instellingen. 

Gecertificeerde onderhoudsbedrijven moeten een klachtenregeling hebben. Bent u niet tevreden over het onderhoud? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij uw onderhoudsbedrijf. Als u er niet uitkomt met het bedrijf kunt u zich met uw klacht altijd wenden tot de certificatie-instelling die het onderhoudsbedrijf gecertificeerd heeft.

De 5 zekerheden van Meis

 • Kennis van zaken
 • Eerlijk en professioneel advies
 • Kwaliteit voorop
 • Persoonlijk betrokken
 • Transparant
Wij bieden altijd de beste oplossing om uw veiligheid  te waarborgen.