HomeNieuws  

11-10-2022 update oktober 2023

Verbod PFAS houdende schuimblusser

Stappen tot een verbod

Hierbij willen wij u informeren over de stappen tot een verbod van PFAS (fluor) houdende schuimblussers.
PFAS zijn chemische stoffen met een aantal handige eigenschappen. Zo zijn ze vet- en waterafstotend. Daarom zitten PFAS in veel producten. Bijvoorbeeld in antiaanbakpannen, regenjassen, cosmetica en bakpapier. Ook zitten PFAS in brandblusschuim, batterijen en zonnepanelen.
Het komende jaar wordt de informatie over het gebruik van PFAS nader geanalyseerd en wordt het restrictievoorstel onderbouwd. Ook wordt gekeken voor welke toepassingen eventueel een uitzondering op het verbod nodig is, waarna het restrictievoorstel in juli 2022 kan worden ingediend. Vervolgens kijken de wetenschappelijke comités van Europa (RAC en SEAC) naar het restrictievoorstel. Zij bepalen onder andere of bij de voorgestelde restrictie de maatschappelijke kosten opwegen tegen de baten en beoordelen de geschiktheid van alternatieven. Ook vindt een consultatieronde plaats. Daarna is de Europese Commissie aan zet. Die stelt op basis van alle bevindingen een wijziging voor in de lijst van restricties onder de REACH-verordening. De Raad en het Europese Parlement hebben drie maanden om hierop te reageren. Tenslotte treedt de restrictie na een overgangsperiode in werking, het streven is nog vóór 2029.

Wanneer moet u actie ondernemen? 

Zoals het er nu naar uitziet wordt het PFAS verbod waarschijnlijk in 2023 door de Europese Unie doorgevoerd. Dit wil zeggen dat er door de brandblusserfabrikanten geen schuimblussers met geperfluoreerde bestandstandsdelen meer gefabriceerd mogen worden. Vervolgens moet binnen de daaropvolgende 5 jaar alle PFAS houdende schuimblussers vervangen worden door PFAS vrije schuimblussers, bezit wordt namelijk ook verboden.


Advies

Spaar het milieu én uw portemonnee: binnen afzienbare tijd worden PFAS houdende brandblussers verboden. Schaf daarom nu al fluorvrije brandblussers aan. Zo voorkomt u onnodige extra kosten voor het onderhoud van uw huidige blussers én neemt u afstand van milieubelastende PFAS!

Meis Brandbeveiliging levert vanaf 1 januari 2024 uitsluitend PFAS-vrije schuimblussers. 

Deel dit bericht:

Verder praten?

Dennis vertelt je graag meer. Bel naar 0183 675 160 of mail naar verkoop@meis-brandbeveiliging.nl

Het laatste nieuws

Wij bieden altijd de beste oplossing om uw veiligheid  te waarborgen.